VT100G Viettel

Gói cước VT100G Viettel: 250SMs, 100MB, 550đ/phút

4G Viettel 28/03/2016
Gói cước VT100G Viettel: 250SMs, 100MB, 550đ/phút

Bạn có nhu cầu nhắn tin + gọi thoại + online mỗi ngày, thay vì đăng ký nhiều gói cước khác nhau bạn chỉ cần tham gia sử dụng ngay …