Khuyến mãi gói ST30K Viettel

Viettel khuyến mãi nhân đôi lưu lượng gói ST15K và ST30K từ 30/8 đến 2/9/2019

Lê Nguyệt 31/08/2019
Viettel nhân đôi lưu lượng gói ST15K và ST30K từ nay đến hết 31/8

Viettel khuyến mãi nhân đôi lưu lượng gói ST15K và ST30K từ từ 30/8 đến 2/9/2019 là cơ hội để quý khách hàng tận hưởng ưu đãi lưu lượng khủng …