Gói ưu đãi 2GB/ngày Viettel

Thông Báo: Viettel thay đổi chính sách ưu đãi với gói ST90

Lê Nguyệt 05/03/2020
Thông Báo: Viettel thay đổi chính sách ưu đãi với gói ST90

Viettel thay đổi chính sách ưu đãi với gói ST90 là thông tin mới nhất mà quý khách hàng đang sử dụng hoặc đang có ý định đăng ký gói …