Gói cước giữ số Viettel

Hướng dẫn đăng ký gói VT Vàng Viettel giữ số từ 1 năm đến nhiều năm

Lê Nguyệt 04/11/2019
Hướng dẫn giữ số từ 1 năm đến nhiều năm với gói VT Vàng mạng Viettel

Nhu cầu giữ số điện thoại khi không sử dụng trong thời gian dài đang là nhu cầu của rất nhiều khách hàng của Viettel. Nhằm giúp quý khách hàng …