gia hạn hạ bậc Viettel

Viettel áp dụng chính sách gia hạn gói 4G hạ bậc không đủ cước vẫn gia hạn được

Lê Nguyệt 07/10/2020
Viettel áp dụng chính sách gia hạn gói 4G hạ bậc không đủ cước vẫn gia hạn được

Viettel áp dụng chính sách gia hạn hạ bậc gói 4G khuyến mãi  V120K, ST70, ST120, ST200, V90 là thông tin mới nhất mà quý khách hàng nên cập nhật …