Cách nhận 60GB từ Viettel mỗi tháng

Hướng dẫn đăng ký gói V120K Viettel nhận 60GB và miễn phí thoại

Lê Nguyệt 24/09/2020
Hướng dẫn đăng ký gói V120K Viettel nhận 60GB và miễn phí thoại

Bạn có nhu cầu truy cập mạng thường xuyên cũng như nhu cầu gọi thoại cực kỳ lớn mỗi tháng nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí sử dụng? Vậy …