cách đăng ký gọi ngoại mạng Viettel

Hướng dẫn đăng ký các gói nhắn tin ngoại mạng Viettel

Lê Nguyệt 05/06/2020
Hướng dẫn đăng ký các gói nhắn tin ngoại mạng Viettel

Nhắn tin là một hình thức liên lạc khá phổ biến của giới trẻ hiện nay, trong khi cước nhắn tin nội mạng Viettel khá hạt dẻ thì cước nhắn …

Sim số đẹp 086 Viettel