4G40

40.000
VNĐ / 30 ngày
  • 1GB data
Soạn: 4G40 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

4G70

70.000
VNĐ / 30 ngày
  • 2GB data
Soạn: 4G70 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

4G90

90.000
VNĐ / 30 ngày
  • 3GB data
Soạn: 4G90 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

4G125

125.000
VNĐ / 30 ngày
  • 5GB data
Soạn: 4G125 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay
3G Viettel

Cú pháp đăng ký 3G

70.000
VNĐ / 30 ngày
  • 600MB data
Soạn: MIMAX 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

Gói Mimax Viettel

70.000
VNĐ / 30 ngày
  • 600MB data
Soạn: MIMAX 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

Gói Mimax1.5 Viettel

70.000
VNĐ / 30 ngày
  • 1.5GB data
Soạn: MIMAX1.5 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

Gói Mimax90 Viettel

90.000
VNĐ / 30 ngày
Soạn: MIMAX90 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay
Dcom Viettel

DC5 Viettel 1 ngày

5.000
VNĐ / 1 ngày
Soạn: DC5 gửi 191
Đăng ký ngay

DN30 Viettel

270.000
VNĐ / 12 tháng
  • 2.5GB data
Soạn: DN30 gửi 191
Đăng ký ngay

D200 Viettel

200.000
VNĐ / 30 ngày
  • 20GB data
Soạn: D200 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Dmax200 Viettel

200.000
VNĐ / 30 ngày
  • 3GB data
Soạn: DMAX200 gửi 191
Đăng ký ngay