SD70

70.000
VNĐ / 30 ngày
 • 30GB data
Soạn: SD70 gửi 191
Đăng ký ngay

SD90

90.000
VNĐ / 30 ngày
Soạn: SD90 gửi 191
Đăng ký ngay

SD125

125.000
VNĐ / 30 ngày
 • 150GB data
Soạn: SD125 gửi 191
Đăng ký ngay

MXH100

100.000
VNĐ / 30 ngày
 • 30GB data
Soạn: MXH100 gửi 191
Đăng ký ngay

MXH120

120.000
VNĐ / 30 ngày
 • 30GB data
Soạn: MXH120 gửi 191
Đăng ký ngay

MXH150

150.000
VNĐ / 30 ngày
 • 45GB data
Soạn: MXH150 gửi 191
Đăng ký ngay

V200B

200.000
VNĐ / 30 ngày
 • 240GB data
Soạn: V200B gửi 191
Đăng ký ngay

SD150

150.000
VNĐ / 30 ngày
 • 90GB data
Soạn: SD150 gửi 191
Đăng ký ngay

FB30

30.000
VNĐ / 30 ngày
 • Fee data Facebook data
Soạn: FB30 gửi 191
Đăng ký ngay

ST120K

120.000
VNĐ / 30 ngày
Soạn: ST120K gửi 191
Đăng ký ngay

SD120

120.000
VNĐ / 30 ngày
 • 60GB data
Soạn: SD120 gửi 191
Đăng ký ngay

ST150K

150.000
VNĐ / 30 ngày
 • 90GB data
Soạn: ST150K gửi 191
Đăng ký ngay
3G Viettel

MIMAX70

70.000
VNĐ / 30 ngày
 • 600MB data
Soạn: MIMAX70 gửi 191
Đăng ký ngay

MIMAX

70.000
VNĐ / 30 ngày
 • 600MB data
Soạn: MIMAX gửi 191
Đăng ký ngay

MIMAX1.5

70.000
VNĐ / 30 ngày
 • 1.5GB data
Soạn: MIMAX1.5 gửi 191
Đăng ký ngay

MIMAX90

90.000
VNĐ / 30 ngày
 • 1.2GB data
Soạn: MIMAX90 gửi 191
Đăng ký ngay
Dcom Viettel

DC5

5.000
VNĐ / 1 ngày
Soạn: DC5 gửi 191
Đăng ký ngay

DN30

270.000
VNĐ / 12 tháng
 • 2.5GB data
Soạn: DN30 gửi 191
Đăng ký ngay

D200

200.000
VNĐ / 30 ngày
 • 20GB data
Soạn: D200 gửi 191
Đăng ký ngay

DMAX200

200.000
VNĐ / 30 ngày
 • 3GB data
Soạn: DMAX200 gửi 191
Đăng ký ngay