Mobile Internet

Cú pháp đăng ký 3G

70.000
VNĐ / 1 tháng
 • 600MB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: MIMAX gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Mimax1.5 Viettel

70.000
VNĐ / 1 tháng
 • 1.5GB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: MIMAX1.5 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Mimax90 Viettel

90.000
VNĐ / 1 tháng
 • 1.2GB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: MIMAX90 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Mimax Viettel

70.000
VNĐ / 1 tháng
 • 600MB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: MIMAX gửi 191
Đăng ký ngay
Dcom Viettel

DC5 Viettel 1 ngày

5.000
VNĐ / 0.25 tháng
 • 1Gb tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ
Soạn: DC5 gửi 191
Đăng ký ngay

DN30 Viettel

270.000
VNĐ / 12 tháng
 • 2.5GB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: DN30 gửi 191
Đăng ký ngay

D200 Viettel

200.000
VNĐ / 1 tháng
 • 20GB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: D200 gửi 191
Đăng ký ngay

Gói Dmax200 Viettel

200.000
VNĐ / 1 tháng
 • 3GB tốc độ cao
 • Cước vượt lưu lượng:
Soạn: DMAX200 gửi 191
Đăng ký ngay